Zelená úsporám


Kdo může žádat o podporu

Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, kteří dům využívají k bydlení nebo k poskytování bydlení třetím osobám, tedy:

Podle směrnice MŽP č. 7/2010 mohou žádat v programu Zelená úsporám i vlastníci budov veřejného sektoru (tj. např. škol, ústavů sociální péče, domovů důchodců apod.). Podání žádostí proběhne ve vymezeném termínu, který vyhlašuje výzva k podávání žádostí.


základní info | čerpání | členění | žadatelé | dodavatelé | žádosti

Sídlo
Náměstí Bratří Čapků 1128/1
České Budějovice
370 07
Reference